Utstilling om tre kvinner i motstanden

Den første motstanden mot det nazistiske okkupasjonsstyret i Norge startet høsten 1940. Undergrunnsvirksomheten kom til å omfatte en rekke former for sivil og militær motstand. I det illegale arbeidet deltok menn og kvinner fra alle samfunnslag. De norske kvinnene viste snart at de kunne utføre oppgavene på lik linje med menn. Noen ganske få ble fulltidsaktivister og forlot sine tidligere liv for å jobbe i skjul, men de fleste av dem fortsatte dagliglivet som mødre og døtre, og som yrkesaktive eller studenter.

Den første motstanden mot det nazistiske okkupasjonsstyret i Norge startet høsten 1940. Undergrunnsvirksomheten kom til å omfatte en rekke former for sivil og militær motstand. I det illegale arbeidet deltok menn og kvinner fra alle samfunnslag. De norske kvinnene viste snart at de kunne utføre oppgavene på lik linje med menn. Noen ganske få ble fulltidsaktivister og forlot sine tidligere liv for å jobbe i skjul, men de fleste av dem fortsatte dagliglivet som mødre og døtre, og som yrkesaktive eller studenter.

Enkelte kvinner som Lise Børsum og Sylvia Salvesen skrev tidlig om sine erfaringer fra motstand og fangenskap, men kvinnenes innsats ble for en stor del oversett. Egne fagbøker som tematiserte kvinnenes deltakelse i motstanden, kom først i 1979 med Celine Wormdals «Kvinner i krig». Heldigvis har en rekke monografier og dokumentariske arbeider de neste tiårene satt søkelyset på kvinnenes sentrale rolle frihetskampen.