Omvisninger for skoleklasser våren 2020

Omvisninger for skoleklasser våren 2020

Norges Hjemmefrontmuseum tilbyr temaomvisninger i utstillingen for skoleelever i alle klassetrinn fra 1. april til 15. juni. Dette gjelder skolebesøk som foretas på onsdager, torsdager og fredager. Hver gruppe kan selv velge seg et emne å lære mer om, og vi ber i den forbindelse om at skolene gir oss beskjed om dette senest to uker i forkant av besøket. 

Fordypningstemaene våre er:

-          Invasjon og nyordning

-          Illegal presse

-          Forfølgelse og fangenskap

-          Hverdagsliv

-          Sivil motstand

-          Militær motstand

 

Museet tar imot skoleklasser hver hele time. Omvisningene har en varighet på mellom 30 og 45 minutter. Vi gjentar at dette ekstraordinære tilbudet bare gjelder ukedagene:onsdager, torsdager og fredager. For skolebesøk som i denne perioden faller på mandager og tirsdager, utgår våre innledende foredrag som del av vårt ordinære undervisningstilbud. Ta gjerne kontakt med vårt publikumsmottak (Tilf: 23 09 31 38) for eventuelle spørsmål.