Norges Hjemmefrontmuseums mastergradsstipend

Har du lyst til å skrive en masteroppgave om et tema innenfor norsk okkupasjonshistorie?

I så fall kan du søke på Norges Hjemmefrontmuseums mastergradsstipend.

Hvert semester deler vi ut et mastergradsstipend på kr. 30.000.

Søkere må ha:

 • Godkjent prosjektbeskrivelse med attestasjon fra dine faglig veileder
 • Gode karakterer fra tidligere universitets- eller høgskolestudier

 

Vi tilbyr:

 • Studieplass på museets lesesal
 • Et hyggelig fagmiljø med museets historikere og øvrig personale
 • Faglig bistand og oppfølging fra en av våre historikere
 • Muligheter for deltakelse på seminarer og andre faglige arrangementer som foregår i regi av NHM eller andre deler av Forsvarets museer

 

 • Du sender oss en søknad med følgende innhold:
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-post
 • Studiested, navn på veileder, samt angivelse av tidsplan for oppstart og innlevering
 • Attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra universitet/høgskole
 • Den vedlagte prosjektbeskrivelsen må redegjøre for tema og problemstillinger, opplyse om oppgavens teoriske tilnærming og metodebruk, samt inneholde en plan for gjennomføring.

Søknadsfrist for våre halvårlige tildelinger er 31. mai og 30. november. Søknad sendes pr e-post til Norges Hjemmefrontmuseum: post.nhm@gmail.com