Norges Hjemmefrontmuseums mastergradsstipend

Har du lyst til å skrive en masteroppgave om et tema innenfor norsk okkupasjonshistorie?

I så fall kan du søke på Norges Hjemmefrontmuseums mastergradsstipend.

Hvert semester deler vi ut et mastergradsstipend på kr. 30.000.

Søkere må ha:

 • Godkjent prosjektbeskrivelse med attestasjon fra dine faglig veileder
 • Gode karakterer fra tidligere universitets- eller høgskolestudier

 

Vi tilbyr:

 • Studieplass på museets lesesal
 • Et hyggelig fagmiljø med museets historikere og øvrig personale
 • Faglig bistand og oppfølging fra en av våre historikere
 • Muligheter for deltakelse på seminarer og andre faglige arrangementer som foregår i regi av NHM eller andre deler av Forsvarets museer

 

 • Du sender oss en søknad med følgende innhold:
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-post
 • Studiested, navn på veileder, samt angivelse av tidsplan for oppstart og innlevering
 • Attesterte vitnemål/karakterutskrifter fra universitet/høgskole
 • Den vedlagte prosjektbeskrivelsen må redegjøre for tema og problemstillinger, opplyse om oppgavens teoriske tilnærming og metodebruk, samt inneholde en plan for gjennomføring.

Søknaden sendes pr e-post til Norges Hjemmefrontmuseum: post.nhm@gmail.com