Ny bok om spioner under 2. verdenskrig

Nye agenthistorier

Historikeren Tore Pryser har utgitt en ny bok om nordmenn i hemmelige tjenester under 2. verdenskrig. "Svik, gråsoner og heltemot» er en samling kort-biografier om personer som dels påtok seg oppdrag fra tyske okkupasjonsmyndigheter og sikkerhetstjenester, og dels opererte i spann med den organiserte motstandsbevegelsen. Et fellestrekk ved dem alle er at de av ulike årsaker ikke så lett lar seg innpasse i våre tilvante og mer stereotype oppfatninger av okkupasjonstidens helter og skurker.

Foruten å knytte de enkelte individene til mer kjente aktører og hendelser fra krigsårene, forteller Pryser om disse personenes sosiale bakgrunn, og blir leserne gjort kjent med deres videre skjebne etter krigens slutt. Fremstillingen bygger på et stort utvalg av primærkilder fra norske, svenske, britiske og amerikanske arkiver.

Den nye utgivelsen, som utkommer på Svein Sandnes Bokforlag, er en videreføring av Prysers to tidligere bøker med tilsvarende tematikk:Svik og gråsoner (2010) og Varulven og andre agenthistorier (2011).

Vel møtt til boklansering 15. mars, kl. 13.00, på museets bibliotek og lesesal i 2. etasje.