Ny boklansering på Norges Hjemmefrontmuseum 11. oktober 2018

Norge under Andre Verdenskrig

Norges Hjemmefrontmuseum blir arena for lanseringen av et nytt kvalitetsverk om krigsårene i Norge. Den nye boka gir leserne et samlet og faglig oppdatert bilde av hva som skjedde i Norge under andre verdenskrig. Her fremstilles den norske krigs- og okkupasjonshistorien i sin sammenheng og på leservennlig vis.

Boka «Norge under Andre verdenskrig 1939-1945» utkommer på Aschehoug Forlag og er skrevet av professor Ole Kristian Grimnes. Grimnes er den ubestridte nestoren blant norske okkupasjonshistorikere, og han har tidligere utgitt en rekke historiske referanseverk om Norge under okkupasjonsårene.

I lys av nyere forskning tar professor Grimnes for seg hele bredden av temaer innenfor okkupasjonshistorien:

 

- bakgrunnen for og årsakene til angrepet på Norge,

- Quislings statskupp, «Kongens nei» og felttoget,

- organiseringen av okkupasjonsstyret og den økende terroren fra tysk side,

- den sivile og den militære motstanden, kommunistenes inkludert,

- kongen, regjeringen og krigen på utefronten,

- jødeforfølgelsene og spørsmålet om norsk delaktighet i Holocaust,

- brenningen av Finnmark og Nord-Troms,

- følgene av krigen for norsk økonomi og betydningen av norsk «kollaborasjon».

I en panelsamtale mellom Ole Kristian Grimnes og Guri Hjeltnes, som er professor, historiker og direktør ved Holocaustsenteret, får vi en nærmere presentasjon av boka og et interessant ordskifte om de forskjellige sidene ved den norske okkupasjonshistorien.

På vegne av forfatteren og forlaget ønsker vi alle interessert velkommen til Akershus festning og Norges Hjemmefrontmuseum (Bygning 21) den 11. oktober, kl. 13.00.