Hvem var Reidar Hedemann?

I boka «Tisteln i rosenrabatten» portretteres journalisten, motstandspioneren, kurersjefen og etterretningsoperatøren Reidar Hedemann (1912-1985). Det er sønnen, Ragnvald Clayhills Hedemann, som forsøker å nøste i de mange løse trådene etter faren. Les mer.

Født inn i en sosialdemokratisk arbeiderfamilie på Hamar blir Reidar Hedemann en av Arbeiderpartiets unge aktivister, og han starter i 1932 sin karriere som journalist i Hamar Arbeiderblad før han etter noen år blir ansatt som politisk journalist i Arbeiderbladet i Oslo. Den 9. april invaderes Norge, og Hedemann er en av journalistene som følger regjeringen i flukten nordover inntil utgangen av april, da Sør-Norge oppgis, og han mislykkes i sitt forsett på å ta seg videre til Nord-Norge. Sammen med Per Monsen og Willy Brandt organiserer Hedemann ut på sommeren de første undergrunnsforbindelsene mellom de gryende hjemmefrontmiljøene i hovedstaden og norske legasjonsmyndigheter i Stockholm. De første kurerrutene legges over grensetraktene ved Halden, Magnor og Trysil. Utpå ettervinteren i 1941 reiser Hedemann til Sverige for å hjelpe legasjonsmyndighetene med utefrontens forbindelser til Norge, mens to av hans nærmeste kamerater, hjemmefrontprofilene Jens Boyesen og Hans Engen, blir værende.

Fra sin nye stilling som journalist og nestleder ved legasjonens pressekontor blir Hedemann organisatoren og krumtappen i den norske sivile etterretnings- og kurervirksomheten som utgår fra Sverige, et arbeid som gjør han til en sentral støttespiller for så vel norske, svenske som allierte etterretningstjenester. For Hedemanns del inntraff det aldri noe endelig punktum for denne virksomheten ettersom hans samkvem med de hemmelige tjenestene fortsatte, uten noe vesentlig avbrekk ved frigjøringen i mai 1945.

Slik ble motstanden og patriotismen en slags reise fra et politisk sentrum til periferien. Den gikk fra å være en kamp mot nazismen til å bli en kamp mot kommunismen. Og denne ferden ledet Reidar Hedemann videre inn i alkoholisme, glemsel og personlig fornedrelse.

Ragnvald Clayhills Hedemann:
Tistln i rosenrabatten. Från revolution till ruin
374 sider, illustrert. Vulkan 2015.