Boklansering på Norges Hjemmefrontmuseum torsdag 4. april

Boklansering

«Hils alle og si at jeg lever» er nytt blad fra den norske motstandskampens historie. Boken, som utgis på Orkana forlag, gjør oss kjent med nye helter gjennom en nøkternt og positiv fremstilling av kommunistenes innsats. Vi får også lese om mange sider ved norsk og europeisk historie under krigen.

Boken tar utgangspunkt i beretningen om den unge kommunisten, Gerd Henriksen som var kurer under krigen. Gerds far, Hans Moen, var også kommunist og tilbragte tre år i tysk fangenskap. I denne perioden utvekslet han brev med sin kone, Andrea.

Forfatter Hilde Kristoffersen er barnebarnet til Gerd og oldebarnet til Hans og Andrea. Hun har skrevet spennende sakprosabok. Hovedmålgruppen er ungdom, men boken kan trygt leses av alle med interesse for andre verdenskrig.

Forfatteren vil lese utdrag fra boken og fortelle oss nærmere om bakgrunnen for skriveprosessen. Det blir mulighet for å kjøpe signert bok.

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til lanseringen som foregår i museets bibliotek og lesesal og starter presis kl. 13.00.