Kulturnatt 13. september 2019

Besøk Norges Hjemmefrontmuseum på Kulturnatt 13. september

Fredag 13. september avholdes Oslo kulturnatt for 15.gang. Arrangementet gir byens innbyggere og alle tilreisende mange muligheter til å oppleve hovedstadens kulturtilbud - helt gratis! I anledning Oslo kulturnatt tilbyr vi våre besøkende en egen velkomstintroduksjon om utstillingene og Norges Hjemmefrontmuseums historie.

I sin tale 7. mai 1970 ved åpningen av museet sa Jens Christian Hauge:

"Hvorfor et Norges Hjemmefrontmuseum 25-30 år etter? Hvorfor drive med gårsdagens problemstillinger i stedet for dagens og morgendagens?"

Våren 2020 fyller museet 50 år, og aldri har det vært mer aktuelt å resonnere rundt dette spørsmålet. Hvordan formidles okkupasjonshistorien ved Norges Hjemmefrontmuseum? Hvilken relevans har våre utstillinger i dag?

En av våre dyktige museumsformidlere vil skape rom for refleksjon og diskusjon, og gi vårt publikum en nye kunnskaper og ny innsikt om museet og formidlingen av norsk okkupasjonshistorie i et femtiårsperspektiv.

For mer informasjon rundt arrangementet: https://oslokulturnatt.no/