Publikumsmottaket og museumsbutikken

Nærmere opplysninger om museet og utstillingene får du at våre hyggelige museumsverter. De svarer også mer enn gjerne på spørsmål om andre kulturhistoriske turistattraksjoner som holder til på Akershus festning eller i sentrumsnære deler av Oslo. Ønsker du å fordype deg nærmere i okkupasjonsårenes og motstandskampens historie i Norge, har vår museumsbutikk et stort utvalg av populærvitenskapelig bøker og filmer.

Ny bok om den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge

Den 7. desember ble boka "Fiende eller forbundsfelle?" presentert på Norges Hjemmefrontmuseum. Mot alle odds klarte Norges Kommunistiske Parti (NKP) i løpet av 1942 å etablere sivile og militære undergrunnsorganisasjoner som skulle gå i bresjen for en mer radikal og altomfattende motstand.

Fremveksten av den kommunistiske motstandsbevegelsen stilte de norske hjemmefront- og eksilorganer overfor flere dilemmaer. I bestrebelsene på å utvikle kampen mot det tyske okkupasjonsregimet ble det satt spørsmålstegn ved kommunistenes intensjoner og lojalitet. I hvor stor utstrekning burde man samarbeide med kommunistene, og hvordan kunne man best begrense deres oppslutning i befolkningen?

Biografi om motstandsmannen og forfatteren Ragnar Ulstein

Biografien er skrevet av journalisten Gunnar Myklebust og utgitt på Det norske Samlaget, og boka ble lansert på Norges Hjemmefrontmuseum den 12. oktober i år. Om denne boka forteller forlaget: Då den andre verdskrigen braut ut, drog den unge Ragnar Ulstein med båt til England, der han blei med i Lingekompaniet. Han fekk opplæring i geriljakrig og var på fleire hemmelege operasjonar i Noreg.

Hvem var Reidar Hedemann?

I boka «Tisteln i rosenrabatten» portretteres journalisten, motstandspioneren, kurersjefen og etterretningsoperatøren Reidar Hedemann (1912-1985). Det er sønnen, Ragnvald Clayhills Hedemann, som forsøker å nøste i de mange løse trådene etter faren. Les mer.