Norges Hjemmefrontmuseum holder stengt fra 6. november

NHM holder stengt

With the announcement of the new Covid-19 regulations in the Oslo district on Friday 6 November 2020, the Armed Forces has for the time being decided to close the cultural and museum institutions at Akershus Fortress.

Med kunngjøringen om de nye smittevernbestemmelsene i Oslo kommune fredag 6. november har Forsvarets ledelse inntil videre besluttet å stenge kultur- og museumsinstitusjonene på Akershus festning.

Som følge av dette må også vi på Norges Hjemmefrontmuseum stenge dørene for våre gjester. Vi følger de samme retningslinjene som gjelder for Oslo kommune og Forsvarets avdelinger i Oslo, og vi vil sende ut oppdatert informasjon om en gjenåpning av museet så snart det er grunnlag for det.

For mer informasjon, se Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref

Norges Hjemmefrontmuseum vil fortsatt formidle kunnskap om motstandskampen, okkupasjonsårene og Norge under Andre Verdenskrig Facebook og Instagram, og vi ser fram til igjen å kunne åpne dørene for vårt publikum.