To brødre i motstandskampen

Iakob og Sven Sømme

Onsdag 25. oktober 2017 åpnet en ny temporærutstilling på Norges Hjemmefrontmuseum. Brødrene Iacob D. Sømme (1898 - 1944) og Sven Sømme (1904-1961) vokste opp i en borgerlig og svært samfunnsengasjert familie. Deres sterke interesse i oppveksten for friluftsliv og fisking ble utslagsgivende for valg av studier og akademisk karriere, og de ble begge spesialister på ferskvannsfiske og forskere på laksearter i den norske fiskefaunaen.

Etter den tyske invasjonen 9. april ble de to involvert i motstanden på hver sin kant. Iacob arbeidet for Milorgs sentralledelse hvor han våren 1942 overtok stillingen som organisasjonens sambandssjef. Sven ble rekruttert til XU hvor han fra utgangen av 1941 ledet oppbyggingen av den militære etterretningsvirksomheten i Ytre Romsdal. For begge Sømme-brødrene ledet det risikable motstandsarbeidet til arrestasjoner. Den ene av dem endte sine dager foran en tysk eksekusjonspelotong på Trandumskogen. Den andre unngikk en liknende skjebne og unnslapp etter en dramatisk og spektakulær flukt på nærmere 400 kilometer.