Hvem var Odd Nansen?

Hvem var Odd Nansen?
Navnet til denne arkitekten, forfatteren og foredragsholderen forbindes gjerne med hans langt mer berømte far, Fridtjof Nansen. Sønnen Odd Nansen ønsket tidlig å følge i sin fars fotspor, og i 1936 gikk han i spissen for å etablere «Nansenhjelpen», en liten men høyst effektiv hjelpeorganisasjon som før utbruddet av 2. verdenskrig sørget for innreisetillatelser og mottak av 260 voksne og barn fra Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia, hvorav en stor andel jøder.
Selv om Nansenhjelpen av sosialpolitiske bekvemmelighetshensyn ble tillatt å fortsette sin omsorg for de utenlandske flyktningene som var kommet til Norge før 9. april 1940, er det likevel ingen tvil om at den den tyske okkupasjonsmakten betraktet organisasjonen som en høyst suspekt og samfunnsskadelig institusjon. Det gikk da heller ikke lang tid før Odd Nansens humanitære engasjement for disse flyktningene brakte han i konflikt med Vidkun Quisling og Nasjonal Samling. I januar 1942 ble han arrestert og plassert på Grini, og i begynnelsen av oktober 1943 sørget det tyske sikkerhetspolitiet for å sette han på en fangetransport til den store konsentrasjonsleiren Sachsenhausen rett nord for Berlin.
I den første bølgen av litteratur om okkupasjonsårene og frihetskampen ble Odd Nansens dagbok «Fra dag til dag» en bestselger. Her skildrer Odd Nansen sine daglige opplevelser og inntrykk fra tilværelsen som politisk fange på Grini og i Sachsenhausen. De mange og små notatene ble nedfelt på små papirlapper i all hemmelighet. Nansen gjemte papirlappene i uthulte brødfjøler som han forærte sine fangekamerater, og som han siden sørget for å få innsamlet ved frigjøringen. Den norske originalutgaven fra 1946 utkom i tre bind og ble snart oversatt til engelsk og tysk. Denne perlen av et bokverk er det imidlertid ikke mange som kjenner til i dag.
Den nå pensjonerte amerikanske advokaten Timothy Boyce arbeidet i mange år med å redigere en moderne og mer forseggjort versjon av Nansens dagbok. Redaktøren av den nye amerikanske utgivelsen «From Day to Day» som utkom i 2016, besøker Holocaustsenteret søndag 15. september for å fortelle om Odd Nansens liv og virke. Timothy Boyce foredrag starter kl. 14.00. Foredraget er åpent for alle interesserte, og det blir anledning å kjøpe boken med Boyce signatur.