Hvordan har historieskrivningen om okkupasjonsårene skiftet over tid?

Historieskrivningen om okkupasjonsårene

Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner inviterer sine medlemmer og andre interesserte til foredragskveld 27. februar kl. 18.00.

Den ubestridte nestoren blant norske okkupasjonshistorikere, professor emeritus Ole Kristian Grimnes, vil fortelle hvordan fremstillingen av disse fem krigsårene har endret seg i løpet av etterkrigstiden.

Professor Grimnes har selv gitt oss følgende introduksjon til sitt foredragstema:

«Historien er alltid den samme, men ikke oppfatningen av den. Historieskrivningen forandrer seg. Preget av sin samtid, går hver ny generasjon til historien og søker og finner noe annet enn sine forgjengere. Fortid og nåtid spiller alltid sammen når historien blir skrevet. Derfor kan ikke okkupasjonstidens historie skrives slik i dag som den ble i tidligere perioder. Så hvordan ble den skrevet da, og hvordan blir den skrevet nå?»

Grimnes har tidligere utgitt en rekke faghistoriske standardverk om Norge under okkupasjonsårene, og høsten 2018 utkom det siste store skuddet på stammen «Norge under Andre verdenskrig». Vi ønsker alle interessert velkommen til Akershus festning og Norges Hjemmefrontmuseum (Bygning 21) den torsdag 27. februar, kl. 18.00.