Ny utstilling om brukskunst og tidsfordriv i tysk fangenskap

Brukskunst og tidsfordriv i tysk fangenskap

Vår nye temporærutstilling som vi åpnet  29. mai, viser et knippe gjenstander, minnebøker og tegninger som norske og utenlandske fanger fikk tilvirket. Gjenstandene som utstilles ble tillaget med enkle hjelpemidler, og fangene som skapte dem fikk alle merke det tyske fangeregimets brutalitet og inhumane karakter. Her presenteres en rekke objekter for ulike bruks- og dekorasjonsformål.

Fangetilværelsen bød på visse muligheter for kunstneriske aktiviteter. De norske politiske fangene var i utgangspunktet bedre stilt enn de utenlandske fangene, med mer fritid og bedre tilgang på materialer og verktøy. Ikke desto klarte de sovjetiske og jugoslaviske krigsfangene å fremstille de vakreste arbeider av tilsynelatende verdiløse materialer.

Norges Hjemmefrontmuseums samlinger rommer et større antall fangearbeider. De fleste av arbeidene stammer fra de norske politiske fangene, men vi har også en rekke gjenstander etter krigsfanger og slavearbeidere fra Øst-Europa. Fordi vår faste utstilling bare inneholder en liten del av disse objektene, er det fint å kunne plukke et utvalg av denne type gjenstander fram fra våre magasiner hvor de ellers befinner seg.

Alle som ønsker å overvære åpningen av utstillingen kl. 12.00 er hjertelig velkommen.