Bøker og filmer

Norges Hjemmefrontmuseum har et stort utvalg av faglitteratur om okkupasjonsårene og motstandskampen i Norge. En oversikt over bøker og DVD som selges resepsjonen finner du her:

Ny bok om den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge

Den 7. desember ble boka "Fiende eller forbundsfelle?" presentert på Norges Hjemmefrontmuseum. Mot alle odds klarte Norges Kommunistiske Parti (NKP) i løpet av 1942 å etablere sivile og militære undergrunnsorganisasjoner som skulle gå i bresjen for en mer radikal og altomfattende motstand.

Fremveksten av den kommunistiske motstandsbevegelsen stilte de norske hjemmefront- og eksilorganer overfor flere dilemmaer. I bestrebelsene på å utvikle kampen mot det tyske okkupasjonsregimet ble det satt spørsmålstegn ved kommunistenes intensjoner og lojalitet. I hvor stor utstrekning burde man samarbeide med kommunistene, og hvordan kunne man best begrense deres oppslutning i befolkningen?

Biografi om motstandsmannen og forfatteren Ragnar Ulstein

Biografien er skrevet av journalisten Gunnar Myklebust og utgitt på Det norske Samlaget, og boka ble lansert på Norges Hjemmefrontmuseum den 12. oktober i år. Om denne boka forteller forlaget: Då den andre verdskrigen braut ut, drog den unge Ragnar Ulstein med båt til England, der han blei med i Lingekompaniet. Han fekk opplæring i geriljakrig og var på fleire hemmelege operasjonar i Noreg.

Hvem var Reidar Hedemann?

I boka «Tisteln i rosenrabatten» portretteres journalisten, motstandspioneren, kurersjefen og etterretningsoperatøren Reidar Hedemann (1912-1985). Det er sønnen, Ragnvald Clayhills Hedemann, som forsøker å nøste i de mange løse trådene etter faren. Les mer.