• Kort fortalt 2
    Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en i......

Norges Hjemmefrontmuseum (NHM) er landets ledende institusjon for okkupasjonshistorie.

Museet ønsker å formidle kunnskap om okkupasjonsårene og motstandskampen, samt skape et levende inntrykk av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk.
Museet holder til i bygningen "Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset" på toppen av Akershus festning som stammer fra siste halvdel av 1600-tallet.

Forsvarets museer, Kort fortalt 2

Molotov–Ribbentrop-pakten, også kalt Hitler–Stalin-pakten, egentlig Den tysk-sovjetiske ikke–angrepspakten, var en ikke-angrepspakt mellom Tyskland og Sovjetunionen. Den ble undertegnet i Moskva den 23. august 1939, en uke før utbruddet av andre verdenskrig. Direktør ved Hjemmefrontmuseet forteller mer om ikke angrepspakten.

Norges Hjemmefrontmuseum er stengt fra fredag 13. mars

Due to the critical situation in connection with the coronavirus (covid-19) and with reference to guidelines from the Norwegian Institute of Public Health, we have taken the decision to close the museum from Friday March 13.

Grunnet den situasjonen som har oppstått i forbindelse med koronaviruset (covid-19), vil museet i likhet med alle av Forsvarets museer være stengt for alle besøkende fra fredag 13. mars.

Omvisninger for skoleklasser våren 2020

Norges Hjemmefrontmuseum tilbyr temaomvisninger i utstillingen for skoleelever i alle klassetrinn fra 1. april til 15. juni. Dette gjelder skolebesøk som foretas på onsdager, torsdager og fredager. Hver gruppe kan selv velge seg et emne å lære mer om, og vi ber i den forbindelse om at skolene gir oss beskjed om dette senest to uker i forkant av besøket. 

Stipendier til masteroppgaver og faglitterære bokprosjekter om okkupasjonsårenes historie

Norges Hjemmefrontmuseum deler årlig ut stipendier til mastergradsstudenter som arbeider med temaer innenfor norsk okkupasjonshistorie. Museet har også ordning for produksjonstøtte til utgivelse av faglitteratur som omhandler okkupasjonsårenes historie. For nærmere informasjon, se våre artikler om de to stipendordningene på våre sider under dokumentasjon og forskning.

Hvordan har historieskrivningen om okkupasjonsårene skiftet over tid?

Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner inviterer sine medlemmer og andre interesserte til foredragskveld 27. februar kl. 18.00.

Den ubestridte nestoren blant norske okkupasjonshistorikere, professor emeritus Ole Kristian Grimnes, vil fortelle hvordan fremstillingen av disse fem krigsårene har endret seg i løpet av etterkrigstiden.

Hvem var Odd Nansen?

Navnet til denne arkitekten, forfatteren og foredragsholderen forbindes gjerne med hans langt mer berømte far, Fridtjof Nansen. Sønnen Odd Nansen ønsket tidlig å følge i sin fars fotspor, og i 1936 gikk han i spissen for å etablere «Nansenhjelpen», en liten men høyst effektiv hjelpeorganisasjon som før utbruddet av 2. verdenskrig sørget for innreisetillatelser og mottak av 260 voksne og barn fra Tyskland, Østerrike og Tsjekkoslovakia, hvorav en stor andel jøder.

Ny utstilling om brukskunst og tidsfordriv i tysk fangenskap

Vår nye temporærutstilling som vi åpnet  29. mai, viser et knippe gjenstander, minnebøker og tegninger som norske og utenlandske fanger fikk tilvirket. Gjenstandene som utstilles ble tillaget med enkle hjelpemidler, og fangene som skapte dem fikk alle merke det tyske fangeregimets brutalitet og inhumane karakter. Her presenteres en rekke objekter for ulike bruks- og dekorasjonsformål.

Utstillingen "Brødre i krig"

Norges Hjemmefrontmuseum fortsetter sin serie med søskenportretter fra den norske motstandsbevegelsen. Den 7. juni åpner vi en utstilling om brødreparet Einar og Rolf Gerhardsens frihetskamp under okkupasjonsårene.

hjemmefrontmuseet.no

Norges Hjemmefrontmuseum har nå fått nytt domene. Det nye domenenavnet erstatter det tidligere domenet www.hjemmefrontmuseet.org. Museets hjemmesider vil fortsatt kunne nås via nettportalen til Forsvarets museer, www.forsvaretsmuseer.no. Vi takker Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner som ved frikjøp av den tidligere domeneinnehaveren har skaffet til veie det nye domenet.

Nytt undervisningsopplegg til skoleklasser

Norges Hjemmefrontmuseum tilbyr nye oppgaver til både ungdomsskole og videregående skole. Oppgavene er tilpasset kompetansemålene fra læreplanene i samfunnsfag og historie, og sikter på å skape elevaktivitet, diskusjon og kritisk tenkning. Oppgavene har både fokus på kilder og kildekritikk, og ønsker å skape refleksjon rundt utstillingens tolkninger og fremstillingsmåter.

Mer informasjon om det nye tilbudet finner du her.

Beklager Stengt

Alle våre museer er stengt inntil videre på grunn av coranaviruset

Besøk våre nettsider i stedet!

Forsvarets historie i Norge

Forsvarets historie i Norge

Les mer om Forsvarets historie her

Åpningstider og billettpriser

September - April. Alle dager: 10-16

Mai - August. Alle dager: 10-17

Voksen 60 kr.

Barn 30 kr.

Student/senior 30 kr.

Familie 120 kr.

Gruppe (min. 10 personer) 50 kr.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:  
  Akershus Festning, Bygning 21
  0015 Oslo

Postadresse:  
  Postboks 1550, Sentrum
  0015 Oslo

Telefon:  
  23 09 32 80 (Kontor)
  23 09 31 38 (Resepsjon - bestillinger)
  
  E-post:  
  post.nhm@gmail.com (For arkiv- og dokumentasjonstjenester)

  resepsjon.nhm@gmail.com (For publikumsbesøk, skoleklasser og andre gruppeomvisninger)

  
  
  Journalpliktig post:
  Norges hjemmefrontmuseum
  Postboks 800, Postmottak
  2617 Lillehammer

Kontakt venneforeningen

Foreningen Norges Hjemmefrontmuseums Venner Bygning 21 Akershus Festning Postboks 1550, Sentrum 0015 Oslo epost: ole.borge@oborge.no