«Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse»

Utstillingen «Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse» åpnet under 70-årsmarkeringen av frigjøringen, den 8. mai 2015

Utstillingen «Krigskorset - Norges høyeste utmerkelse» er en del av Forsvarsmuseets faste utstillinger og kan ses i museets 2. etasje.

Krigskorset ble innstiftet den 23. mai 1941. De første Krigskorsene gikk til fem krigsseilere, og siden den gang er totalt 283 personer tildelt Krigskors med sverd. Dette er personer som gjorde en ekstraordinær innsats i Handelsflåten, spesialavdelinger, Kystartilleriet, Hæren, Marinen og Flyvåpenet, i norske og allierte avdelinger. I tillegg er syv franske avdelingsfaner dekorert med 

Utstillingen forteller om kjente og mindre kjente krigskorsmottakere og deres innsats i andre verdenskrig eller i internasjonale operasjoner.

Om utstillingen 

Med utstillingen, «Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse», kaster Forsvarsmuseet lys over det som kanskje er den mest spennende delen av nyere norsk forsvarshistorie.

Krigskorset ble innstiftet ved kgl. res. av London-regjeringen i 1941. Etter 1949 var det en pause i tildelingene inntil Kongen i Statsråd i 2009 besluttet å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset med sverd for heltemodig innsats. Inntil da var 273 Krigskors tildelt norske og utenlandske personer, alle for å ha utvist fremragende innsats under 2. verdenskrig. Etter 2009 har 7 personer fått utmerkelsen for innsats i internasjonale operasjoner i senere år, og en person for innstas under andre verdenskrig. Krigskorset med sverd tildeles av Kongen i statsråd, og er den militære utmerkelsen som rangerer høyest av alle. Av norske borgere bæres den foran alle andre ordner og medaljer.

«Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse» forteller om alle de som har blitt tildelt Krigskorset med sverd, både i forbindelse med andre verdenskrig og for krigsinnsats i senere år. Utstillingen åpnet 8. mai med Hans Majestet Kongen til stede og er nå en del av Forsvarsmuseets faste utstillinger.

Oppdrag: Lag en utstilling om Krigskorset!

Utstillingen «Krigskors – Norges høyeste utmerkelse» har blitt etablert som det stedet hvor formidlingen omkring utmerkelsen skal foregå. Krigskorsutstillingen på Forsvarsmuseet står på egne ben både historisk og med hensyn til utstillingsdesign.

Fra mandatet kan nevnes at Krigskorsutstillingen på Forsvarsmuseet skal presentere et utvalg hvor alle miljøer er representert, og hvor krigskorsmottakernes historie og deres bragder kommer frem i lyset. Utstillingen skal framstå verdig og effektfull, samtidig som den skal åpne for refleksjon knyttet til dilemmaer og etiske problemstillinger rundt individuelle valg i krig og ufred.

Presentasjonsform

Utstillingen er produsert av Forsvarsmuseet i samarbeid med KEY-arkitekter og grafisk avdeling ved Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon. I grunnplanen er utstillingen korsformet, og delt i fire temaer: Felttoget 1940, Operasjoner på norsk jord, Operasjoner på utefronten og Operasjoner i nyere tid.

Medaljer og personlige gjenstander stilles ut i montre, med god mulighet for publikum til å komme nær objektet. Touchskjermer muliggjør at publikum selv kan forske i materialet og lete frem ytterligere informasjon og arkivalia. Alle de 281 personene og de syv avdelingsfanene som har fått Krigskorset med sverd presenteres. Flere filmer gir et personlig møte med Krigskorsmottakere, og skildrer også hendelser og operasjoner som ga tildeling av denne utmerkelsen. Store bakgrunnsfoto gir inntrykk fra stedene der viktige hendelser fant sted, og friser med informasjon og foto forsøker å gi en helhetlig presentasjon av stoffet.

I tillegg til ordinært besøkende vil utstillingen bli knyttet til formidlingsoppleggene rettet mot skoleklasser, og dermed vil mer enn 5000 skoleelever årlig få et faglig møte med utstillingens tema.

Hvor er Forsvarsmuseet? Forsvarsmuseet har gratis adgang, og her finner du åpningstider