Helse for stridsevne - Forsvarets sanitet 75 år

Dette er utstillingen om Forsvarets sanitets historie - en reise gjennom Forsvarets historie sett gjennom øynene til sanitetspersonellet. Utstillingen åpnet 1. november 2016, og er tilgjengelig fortsatt noen måneder!

Forsvarets sanitets historie begynte i London i 1941. Hele regjeringsapparatet, inkludert Forsvaret, ble i 1940 reetablert i Storbritannia rundt Nygaardsvolds eksilregjering. En rekke statlige virksomheter ble da endret eller opprettet, og en av nyskapningene var Forsvarets sanitet som fikk samlet ansvar for sitt fagfelt i Forsvaret. Utstillingen viser Forsvarets sanitets historie, deres oppgaver og forteller om noen av menneskene som har vært en del av denne historien. 

Du finner Forsvarsmuseet her

Utstillingen er delt i fire perioder: 1)Tiden fram til 1941, 2) Andre verdenskrig og etterkrigsårene 1941-1949, 3) Den kalde krigen - 1949‒1990 og 4) Tiden fra 1990 til i dag. Historiefaglig er utstillingen basert på det arbeidet historiker Tor Jørgen Melien har utført i forbindelse med boken om samme tema. Forsvarsmuseet har redigert og gitt form til utstillingens innhold, og valgt ut gjenstander, bilder og film som levendegjør fortellingen.

Alle utstilte gjenstander har blitt behandlet av konservatorer, og hver gjenstand har blitt tilstandsvurdert, rengjort og stabilisert. De eldste tingene er skjøre og krever klimaregulering, og det er derfor bygget et glassrom rundt disse. Gjenstandene blir etter utstillingsåpning også dokumentert og registrert, og vil sannsynligvis bli å finne på digitaltmuseum.no ganske snart. Forsvarsmuseet bidrar med dette til nødvendig tilgjengeliggjøring av FSANs historie.

Store gjenstander og bakgrunnsbilder dominerer, men en rekke små og store montre er fordelt ut over utstillingen med både typiske og unike gjenstander.  Du kan se kasser, sekker, instrumenter, vogner og annet utstyr. Mye av det er typisk for sin periode og brukt av mange, og annet er spesielt og unikt. I utstillingen kommer vi også nærmere en hendelse i Afghanistan der en norsk soldat ble såret. Hans historie fortelles og utstyr vises fram. Det er også mulig å kjenne hvor mye en båre veier med en såret soldat, slik at publikum kan få en «hands on-opplevelse».