Trosners dagbok – sjøkrig på 1700-tallet

Trosners dagbok

Søndagsforedrag i Forsvarsmuseets foredragssal 12. mars kl 13.00. Tenk om en matros på et orlogsfartøy på begynnelsen av 1700-tallet hadde skrevet dagbok og laget flotte tegninger om livet om bord - i hverdag og og krig! Det var akkurat det Trosner gjorde, og denne dagboken er nå utgitt med kommentarer. Dette er en unik sjanse til å få et levende presentasjon av et spennende historisk materiale!

Førstkommende søndag er det et åpent og gratis foredrag på Forsvarsmuseet, med tittelen Trosners dagbok – sjøkrig på 1700-tallet.

Trosner var matros på et dansk-norsk orlogsfartøy under den store nordiske krig på begynnelsen av 1700-tallet. Hans dagbok er en unik kilde som viser sjøkrigshistorien sett nedenfra. Foredragsholderne, Tor-Jørgen Melien og Øyvind Armann, har nylig gitt ut en bok med Trosners dagbok og kommentarer til denne.

Foredraget finner sted i Forsvarsmuseets foredragssal søndag 12. mars kl.13.00. Du finner Forsvarsmuseet her. Gratis adgang.