Ny utstilling på Forsvarsmuseet: Helse for stridsevne - Forsvarets sanitet 75 år

Forsvarets sanitet, FSAN, ble grunnlagt i London i 1941. Hele regjeringsapparatet, inkludert Forsvaret, ble i 1940 reetablert i Storbritannia rundt Nygaardsvolds eksilregjering. En rekke statlige virksomheter ble da endret eller opprettet, og en av nyskapningene var Forsvarets sanitet som fikk samlet ansvar for sitt fagfelt i Forsvaret. Forsvarsmuseet har i anledning dette 75-årsjubileet laget en utstilling om Forsvarets sanitets historie, om deres oppgaver og om menneskene som har vært en del av denne historien. Utstillingen åpnet 1. november 2016, og er åpen til august 2017.

Utstillingen er delt ifire perioder: 1)Tiden fram til 1941, 2) Andre verdenskrig og etterkrigsårene 1941-1949, 3) Den kalde krigen - 1949‒1990 og 4) Tiden fra 1990 til i dag. Historiefaglig er utstillingen basert på det arbeidet historiker Tor Jørgen Melien har utført i forbindelse med boken om samme tema. Forsvarsmuseet har redigert og gitt form til utstillingens innhold, og valgt ut gjenstander, bilder og film som levendegjør fortellingen.

FSAN har bidratt med nødvendig finansiering. Alle utstilte gjenstander har blitt behandlet av konservatorer, og hver gjenstand har blitt tilstandsvurdert, rengjort og stabilisert. De eldste tingene er skjøre og krever klimaregulering, og det er derfor bygget et glassrom rundt disse. Gjenstandene blir etter utstillingsåpning også dokumentert og registrert, og vil sannsynligvis bli å finne på digitaltmuseum.no ganske snart. Forsvarsmuseet bidrar med dette til nødvendig tilgjengeliggjøring av FSANs historie.

Store gjenstander og bakgrunnsbilder dominerer, men en rekke små og store montre er fordelt ut over utstillingen med både typiske og unike gjenstander.  Du kan se kasser, sekker, instrumenter, vogner og annet utstyr. Mye av det er typisk for sin periode og brukt av mange, og annet er spesielt og unikt. I utstillingen kommer vi også nærmere en hendelse i Afghanistan der en norsk soldat ble såret. Hans historie fortelles og utstyr vises fram. Det er også mulig å kjenne hvor mye en båre veier med en såret soldat, slik at publikum kan få en «hands on-opplevelse».

Utstillingen er laget for FSAN, men målgruppen er folk flest og spesielt de litt yngre. Målet er å legge til rette for undring, refleksjon og deretter engasjement. I løpet av utstillingens åpningstid vil den sannsynligvis bli sett av over 50 000 mennesker, og av disse er nærmere 10 000 skoleelever. Vi har lykkes med utstillingen dersom flere mennesker blir interessert i og får større forståelse for FSANs historiske rolle og betydning. Utstillingen åpnet 1. november 2016, og er åpen til august 2017. Velkommen til ny utstilling på Forsvarsmuseet!