"Krig på sjø og land - Norden i Napoleonskrigene" - ny bok om 1814 redigert av Forsvarsmuseets forsker Knut Arstad

I forbindelse med Grunnlovsjubileet 1814-2014 har Forsvarsmuseet lansert boken: Krig på sjø og land - Norden i Napoleonskrigene. Knut Arstad, amanuensis ved Forsvarsmuseet, er redaktør for artikkelsamlingen. Boklanseringen foregår i museets foredragssal, med innlegg fra to av forfatterne.

Forsvarsmuseet har i anledning 200-årsjubileet for den norske Grunnloven i 2014 hatt et forskningsprosjekt kalt Den norske løve. Resultatet av forskningsprosjektet er tre bøker som tar for seg ulike sider av temaet, sett fra et militært ståsted. Forsvarsmuseet lanserte 9. januar i år den første av bøkene:Grunnlovens soldater,som er en grundig gjennomgang av den norske hærs utdanningsmål i de første år av 1800-tallet.

Forsvarsmuseet lanserte 4. mars den andre boken: Krig på sjø og land - Norden i Napoleonskrigene. Unionen mellom Danmark og Norge, som hadde vedvart siden 1380, ble oppløst i 1814. Finland, som helt fra 1100-tallet hadde utgjort den ene av kongerikets to deler, måtte skille lag med Sverige i 1809. Ved Napoleons krigenes slutt i 1815 var kongen av Sverige også konge av Norge, tsar av Russland og storfyrste av Finland, mens kongen av Danmark kun var konge over Danmark. Men det var ikke bare skifte av monarker som hadde funnet sted. I sin tale ved landtdagens avslutning i Borgå juli 1809 sa Alexander I at Finnlands folk nå var blitt opphøyet i nasjonenes krets, mens det som skjedde på Eidsvoll i mai 1814 innebar gjenreisingen av Norge som nasjonalstat.

Norden i Napoleonskrigeneer skrevet av flere forfattere, og er en artikkelsamling som ønsker å gi leserne mer innsikt i hva denne perioden medførte for alle de nordiske landene, hva som skjedde, hvorfor det skjedde og ikke minst, sammenhengen dem imellom.

Knut Arstad, amanuensis ved Forsvarsmuseet, er redaktør for boken. Som medforfattere har han Charles J. Esdale, Kjeld Hald Galster, James Davey, Lee Sather, Martin Hårdstedt, Mats Hemström, Lars Ericson Wolke, Bjørn Terjesen, Trond Svandal, Morten Nordhagen Ottosen, Ruth Hemstad, Lars Roar Langslet, Trond Norén Isaksen, Karl Jakob Skarstein og Michael Broers.

Boklanseringen fant sted på Forsvarsmuseet i museets foredragssal 4.mars i år. Professor Martin Hårdstedt fra Umeå Universitet og historiker Trond Norén Isaksen holdt innlegg - her kan du høre NRKs radioporogram Museum fra lanseringen.

Boken kan kjøpes i Forsvarsmuseets museumsbutikk eller fra Forsvarsmuseets venner