Kort om: Carl XIV Johan

Søndag 27. mai kl. 13.00
I år er det 200 år siden huset Bernadotte besteg tronen i Norge og Sverige. Hør mer om dynastigrunnleggeren under foredraget «Kort om» ved historiker Knut Arstad. 

Foredragsrekken «Kort om» passer for alle voksne, med og uten forkunnskap om emnet. Etter foredraget blir det mulighet for å stille spørsmål og se utstillingene på Forsvarsmuseet. 

Til daglig jobber Knut Arstad med forsknings-og formidlingsprosjekter ved Forsvarsmuseet. 

Arrangementet er gratis. Velkommen til Forsvarsmuseet!