Historien er best på museum! Skoletilbud på Forsvarsmuseet 2017

Forsvarsmuseet skal formidle forsvarshistorien slik at man på historisk grunnlag skal kunne ta standpunkt til Forsvarets rolle i historien og i dagens situasjon. Forsvarsmuseets omvisningstilbud er først og fremst beregnet på skoleklasser, men også andre kan få omvisning dersom det er ledig kapasitet. Omvisningene tilpasses klassetrinn, og museet har formidlingstilbud også til barnehager og SFO/AKS-grupper. Lærere kan gjerne lese om utstillingen på våre nettsider og konstruere egne opplegg, men må likevel booke inn gruppen likevel slik at lokalet er forbeholdt dere.

Omvisning er gratis for skoleklasser i museets åpningstid på hverdager. Museet har i tillegg til kafé også spiseplass for skoleklasser, så ta gjerne med matpakke. Omvisning varer vanligvis ca. en time!

Museets åpningstider:

1.mai – 30. august: Mandag – søndag 10-17.

1.september – 30.april: Tirsdag – søndag 10.00 – 16.00. Mandag stengt. Gratis adgang.  

Vi kan i noen tilfeller åpne opp for skoleklasser en halvtime tidligere, dersom dette er avtalt god tid i forveien.

Når dere tar kontakt, må vi vite:

  1. Skolens navn
  2. Kontaktperson (navn og telefonnummer)
  3. Tema for omvisningen
  4. Klassetrinn
  5. Antall personer i gruppen / gruppene
  6. Ønsket dato og klokkeslett

Bestill omvisning ved å sende e-post til post.fmu@mil.no eller ved å ringe 23 09 32 12 / 23 09 35 86.

Besøksadresse: Forsvarsmuseet bygn. 62, Akershus festning, Oslo. Se kart her.

Omvisningstemaer:

Norge i dansketiden

Vi følger historien fra senmiddelalderen frem mot 1814 med fokus på moderniseringen av statsmakten og militærvesenet. Krigene mellom Danmark/Norge og Sverige om herredømmet i Norden er en rød tråd. Napoleonskrigen og Grunnloven kan tas opp. Unike og interessante gjenstander og modeller gjør denne historien levende.

Fra krig til union med Sverige 1807 – 1905

Vi begynner med napoleonskrigene, kampen for Grunnloven og følger utviklingen teknologisk, økonomisk, sosialt og politisk utover 1800-tallet. En brakke fra slutten av 1800-tallet forteller oss om sosiale og hygieniske forhold i tiden. Til slutt ser vi på kampen for selvstendighet, konsulatlovene og oppbyggingen av forsvaret mor 1905. Vi viser også en film om mobiliseringen og hendelsene i 1905 sett gjennom en vanlig soldats øyne.

Andre verdenskrig og kampene i Norge 1940 / Kampen om Norge 1940

Vi følger Norges vei inn i krigen med det tyske angrepet 9. april og kampene frem til kapitulasjonen 9. juni 1940. Programmet «Kontraster 1940» om Norge våren 1940 kan vises som en del av omvisningen. Dersom det ønskes, kan vi innledningsvis se på perioden fra første verdenskrig og Versaillestraktaten til andre verdenskrig, og som del av dette se filmen «Hakekorset» om nazismens fremvekst i Tyskland. I i mars og april 2017 er det begrensede muligheter for å se filmen om Hakekorset pga. ombygging i deler av utstillingen!

Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse

Med utstillingen «Krigskorset – Norges høyeste utmerkelse» blir vi kjent med de som har blitt tildelt Krigskorset med sverd i forbindelse med andre verdenskrig og i senere år. Personlige gjenstander stilles ut i montre, og filmer gir et personlig møte med krigskorsmottakere. Interaktive skjermer gir informasjon om krigskorsmottakerne og om de utstilte gjenstandene. I museets formidlingsopplegg vil skoleelevene få lete frem informasjon om de enkelte gjenstander, for deretter å fortelle de andre om det de har funnet ut. En museumsansatt hjelper til og fyller ut det historiske bildet.

Konvoiene og sjøkrigen 1939 – 1945

Kampen om forsyningene og herredømmet på havet spilte en avgjørende rolle under andre verdenskrig. Handelsflåtens og sjøfolkenes betydning for utfallet av krigen kommer vanligvis lite frem i læreplaner og lærebøker. I utstillingen inngår modeller av konvoier, alliert og tysk ubåtvåpen og interiør fra en tysk ubåt. I omvisningen inngår et lys- og lydprogram om konvoitjeneste. En film om ubåtene, «Ubåtkrigen» med autentiske opptak fra andre verdenskrig, kan vises.

I atombombens skygge – kald krig 1945 – 1990

Den første etterkrigstiden var preget av vareknapphet og gjenoppbygging, men raskt oppsto nye konflikter. Spennende virkemidler gir omvisningen en opplevelse av tidsånden, med frykten for atomkrig, opprustning og det spente forholdet mellom øst og vest – mellom Sovjetunionen og USA. Vi ser på Norges rolle som del av NATO, masseforsvaret, de store militærøvelsene og belyser også den viktige rolle etterretningen – spionasjen – spilte under den kalde krigen. En film om atomfrykt og den kalde krigen inngår i omvisningen.

INTOPS – Norske soldater i internasjonale operasjoner fra 1945 til i dag.

100 operasjoner med over 100 000 norske menn og kvinner. Hva gikk operasjonene ut på, hvorfor ble Norge med på dem og hvorfor meldte folk seg til denne tjenesten? Utstillingen passer fint sammen med et besøk i kald krig-utstillingen da utstillingene dekker mye av den samme perioden, men med helt forskjellig perspektiv. Ved hjelp av gjenstander, film og lydspor formidler Intops-utstillingen sterke inntrykk fra tjeneste og fritid. Også den problematiske tilvenningen til hverdagslivet etter endt tjeneste tas opp. En omvisning varer ca. 40 minutter, men med sterk oppfordring om å bruke tid på egenhånd i etterkant.

Spesialtema til august 2017: Helse for stridsevne - Forsvarets sanitet 1941-2016

Forsvarets sanitet har i oppgave å sørge for at norsk militært personell er fysisk og psykisk egnet til tjenesten. Militært helsepersonell og sanitetsoffiserer har vært spesialister i laboratorier og garnisoner, og samtidig deltatt over alt der Norge har hatt personell i internasjonale operasjoner. Sanitetens historie er på mange måter spesiell, men svinger samtidig i takt med Forsvarets historie. En omvisning i utstillingen «Helse for stridsevne – Forsvarets sanitet 75 år» gir dermed et godt, spennende og annerledes innblikk i tiden etter 1945. Dette kan gjerne tas som en del av omvisning i de to ovennevnte temaene (Kald krig og Internasjonale operasjoner).

Andre temaer kan spesiallages.