Elevstoff fra krigen 1939-1945

Elevstoff fra krigen 1939-1945

Her finner du som lærer eller elev forskjellig stoff knyttet til hendelsene under 2.verdenskrig. Det kan være dokumenter, tekster, illustrasjoner og annet kildemateriale.

Stoffet kan lastes ned og brukes fritt.  

Dokumenter og tekster for elevarbeider

Her finnes originaldokumenter, rapporter og kopier/utdrag av originalskriv fra perioden 1939 til 1945. Både nøytralitetsvakt, angrepet, felttoget i Norge og den fortsatte kampen både ute og hjemme.

Lyden av krig

Noen historiske lyd glimt fra krigen som tidligere er utgitt i samle-eske med materiell til bruk for skolene.  

Filmer fra 2.verdenskrig

Linker til filmer som tar for seg temaer knyttet til 2.verdenskrig

Linker til andre kilder på nett

Vi anbefaler dere å bruke søkefunksjonen øvert på høyre side på vår nettside for å kunne søke på ord eller uttrykk. I tillegg finnes en rekke kilder på nettet som har publisert stoff knyttet til hendelsene fra september 1939 til etterkrigstidens Norge. Her er en kildeliste over noen anbefalte nettsteder.

Foto og illustrasjoner til elevarbeider

Foto og illustrasjoner som kan lastes ned for skoleoppgaver.