Intendantur og sanitet

Intendantur og sanitet

Intendantur- og sanitetsamlingen omfatter gjenstander som uniformer, merker, emblemer, medaljer, personlig utrustning, telt, ski og vinterutstyr, forpleiningsutstyr, kvarterutstyr, sanitet og veterinærutstyr, musikkinstrumenter og noter.

Samlingen av personlig bekledning og utrustning består i hovedsak av gjenstander fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. Samlingen har sitt opphav i Intendanturmuseets samling som ble opprettet i 1928. En stor del av museets samling er såkalte approbasjonseksemplarer. Dette er ubrukte gjenstander som har vært oppbevart i intendantursystemet og brukt som mal/referanse for de militære verksteder og ved anskaffelser.

Fanesamlingen omfatter omtrent 400 faner og flagg, standarter og fendler. Samlingen omfatter gjenstander fra 1600-tallet til i dag. Samlingen er lagret (magasinert) i klimakontrollerte lokaler med et spesialdesignet reolsystem. Fanemagasinet slik det fremstår i dag er av internasjonal klasse og er viet stor interesse fra kuratorer og konservatorer som besøker Forsvarsmuseet.En stor del av fanesamlingen er lagt ut på www.digitaltmuseum.no.

Etter Kong Olav Vs død i 1991 mottok Forsvarsmuseet en stor samling uniformer etter Kong Haakon VII og Olav V fra Det kongelige slott. Denne samlingen er av stor nasjonal verdi. Den viser kongehusets sterke tilknytning til Forsvaret og illustrerer den rolle kongehuset har spilt fra 1905 til i dag.

Militærmusikksamlingen består av musikkinstrumenter og notemateriale for militærmusikk i form av partiturer og stemmer. Denne del av samlingen er betydelig i europeisk sammenheng og inneholder noter fra alle norske militærkorps, fra tyske militære musikkorps og arbeidstjenestens musikkorps i Norge 1940-1945. Blant instrumentene finnes enkelte unike gjenstander, for eksempel de to eneste kjente eksemplarene av jegerhorn M1803. Gjenstandene innenfor området intendantur og sanitet er i hovedsak magasinert ved Forsvarsmuseet på Akershus, men noen større gjenstander er magasinert eksternt. For spørmål vedrørende utlån fra samlingen, se linken "Praktisk info" på venstre side.

Kontaktinformasjon:

Fagsjef intendantur og sanitet. førstekonsulent Niels Persen, har ansvar for Forsvarsmuseets samling av uniformer, kvarter- og sanitetsmateriell. Samlingene er ikke alminnelig tilgjengelig for publikum, men kan besøkes etter avtale.

Kontakt:
Ta kontakt på telefon 23 09 37 61, eller mail npersen[krøllalfa]mil.no