Samlingene

 

Samlingene består av over 70 000 gjenstander. De befinner seg i våre utstillinger og i våre magasiner. Flere gjenstander er utlånt til museer utenfor Forsvaret. Informasjon om mange av gjenstandene er også tilgjengelig på digitalt museum.

Vår oppgav er å ta vare på gjenstandene. Vi er spesialister på skytevåpen, sverd og andre blanke våpen, kanoner, radioer kjøretøyer og bekledning. Bruk linkene på venstre side for å finne mer informasjon om de ulike avdelingene. Vi svarer på spørsmål om våre samlinger om du er interessert i å vite mer.

Skytebok for gutter i by- og landsskolene

Jeg har interessert meg for Krag Jørgensen guttekarabin M1906 og prosessen fram til denne karabinen ble satt i produksjon. Det er interessant å følge de omkringliggende prosesser og stortingets behandling av St-prop 57 1907/08 sommeren 1907. Denne prosessen førte fram til innføringen av skoleskyting for gutter i alderen 12 til 15 år. Det hele er presentert i en artikkel i tidsskriftet Pro Patria nummer 2/2011.

Risikovurdering

En kan lett bekymres over tingenes tilstand når en har ansvar for å bevare 130.000 gjenstander. Da er det godt å få hjelp til å vurdere de rissiki samlingene kan være utsatt for.

Vi har kontroll

Etter år med kontrollarbeid og telling kan Forsvarets museer nå melde at vi har full kontroll med vår håndvåpensamling.

Kontaktinformasjon

Sjef for samlings- og dokumentasjonsavdelingen er kontorsjef Jeremy Hutchings

Telefon 488 82 645

mail: f-jhutchings@mil.no