1905-1914 Selvstendighetens første år

Etter den store opprustningen fra 1895 var vår marine i 1905 ganske sterk, i hvert fall i forhold til den svenske. Det er derfor ikke underlig at viljen til nyinvesteringer falt.

Tendensen ble trolig forsterket av ”Admiralstriden” og av at det ikke ble lagt frem en overbevisende redegjørelse for Marinens rolle i landets forsvar. Først i 1908 forelå det en anbefalt flåteplan fra Admiralstaben. Der så man blant annet for seg seks nye panserskip, seks nye jagere og 14 undervannsbåter. 

Norge får undervannsbåter

Kaptein V A Geelmuyden var en av flere marineoffiserer som rundt århundreskiftet fulgte godt med på den internasjonale utviklingen av undervannsbåter. I 1901 ble han sendt til New York for å se på deres siste undervannsbåt USS Fulton, og 7. desember 1901 ble han den første nordmann som var med å dykke med en undervannsbåt. I sin rapport understreket han at konseptet ikke var fullkomment, men han anbefalte likevel at Norge burde satse på ubåter ”først og fremst ut fra de forsvarsmessige aspekter” og dernest fordi den ville gi oss ”uberegnelige fordeler” i forhold til en langt sterkere angriper.

Nye torpedojagere

I tillegg til de fire nye ubåtene fikk Marinen fra 1907-1912 enda tre fartøyer (Teist, Skarv og Kjell), som avsluttet den lange rekken av 27 torpedobåter av 2.-klasse. Disse var en del større enn forgjengere. Fra 1908 til 1913 fikk vi også bygget og sjøsatt de tre store torpedojagerne Draug, Troll og Garm.

MARINENS FLYVÅPEN (1912-1944)

I årene etter 1905 gikk utviklingen innenfor motorisert flyging raskt. I Europa var det stormaktene Frankrike, Tyskland og Storbritannia som var de ledende, men også her hjemme var det spesielt interesserte som fulgte godt med på utviklingen.Hæren var opptatt av å bruke luftballonger og fly til observasjon under kanonskyting på lange avstander. Det ble argumentert for at Hæren måtte opprette sitt eget flyvåpen.

Hele denne flyproblematikken var på dette tidspunkt lite påaktet av Sjøforsvaret, som hadde en relativt tallrik flåte å ta seg av. Her var man særlig opptatt av å innfase sitt eget nye våpen, undervannsbåten Kobben. Generelt holdt marineoffiserene seg likevel godt oppdatert på den militærteknologiske utviklingen