Berlin-affæren

På morgenen den 17. november 1914 anløp den tyske hjelpekrysseren Berlin Trondheim krigshavn. Torpedobåten Skrei var straks på plass og gjorde oppmerksom på at anløpet ikke var hjemlet i reglene for krigshavner og forlangte at det 17.300 tonn store skipet måtte forlate havnen inne 24 timer. Sjefen på Berlin påberopte seg da maskinskade for å kunne forlenge oppholdet. Hendelsen vakte stor oppsikt og fortonet seg dramatisk da panserskipet Harald Hårfagre ved en tilfeldighet ankom morgenen etter.

På grunn av dårlig sikt hadde hverken Agdenes festning eller bevoktningsfartøyet Laks merket at Berlin, med alle lysene slukket, passerte på vei inn Trondheimsfjorden. Berlin kom fra minnelegging i Irskesjøen.

Under henvisning til folkeretten beordret myndighetene internering av offiserer og mannskap for resten av krigen og desarmering av skipet. Berlin ble ankret opp i Hommelvik og ikke frigitt før krigen var slutt.

Berlin-affæren ble en kraftig advarsel om at nøytralitetsvernet ved festningene manglet både reaksjonsevne og effektivitet. Dette førte til at de ytre bevoktningsledd ble styrket og lignende episoder inntraff ikke resten av krigen.