To verdenskriger

1914-1918 Nøytralitet og stor slitasje

Norge og andre mindre land klarte ikke å henge med i den storstilte kapprustning til sjøs i tiden før krigsutbruddet i 1914. Stormaktene Storbritannia og Tyskland bygget det ene slagskipet større enn det andre. Et viktig tidspunkt i dette kappløpet er sjøsettingen av slagskipet HMS Dreadnought i 1906. Skipet var et såkalt «all big gun ship». Tidligere hadde slagskipene som regel hatt fire hovedkanoner på 28-30 cm plassert i to dreietårn. I tillegg en rekke mindre skyts og kanoner. For HMS Dreadnought var det ikke mindre en ti 30,5 cm kanoner i fem pansertårn. Åtte av disse kunne anvendes samtidig i bredside. Rekkevidden var samtidig økt.

1918-1939 Mellomkrigstid og nedrustning

Også Norge hadde under krigsårene merket den voksende kampen fra arbeiderklassen mot kapitalismen. Fordi militarismen ble sett på som et redskap for den ”herskende klassen”, vokste den antimilitaristiske bevegelsen. Motsetningene ble skjerpet som en følge av at militære avdelinger ble brukt-, og lot seg bruke, til ulike ordens- og vaktoppdrag. Særlig ille var det når militære styrker ble brukt i forbindelse med arbeidskonflikter.