Kanonbåtkrigen og opptakten til 1814

Kanonbåtkrigen og opptakten til 1814

Napoleonskrigen, flåteranet i 1807 og den påfølgende kanonbåtkrigen 1807-1814 er også siste kapittel i vår felles historie med Danmark. Både i nasjonal og i marinehistorisk sammenheng er denne krigen full av viktige begivenheter – samtidig som denne tiden er viktig for Norges kommende selvstendighetsvilje og selvstendighetsevne.

Slaget på reden 1801

På grunn av pågående kriger, og vår stilling som en sterk og nøytral sjøfartsnasjon, blomstret som nevnt den dansk-norske sjøfartshandel voldsomt i siste halvdel av 1700-tallet. Storbritannia stolte, med en viss grunn, ikke på at nøytraliteten alltid ble overholdt og benyttet sin sterke sjømakt til hyppige inspeksjoner og oppbringelser av den nøytrale skipsfarten. Som mottrekk gikk Danmark-Norge inn i et væpnet nøytralitetsforbund, sammen med blant annet Russland.  Etter noen spente situasjoner kuliminerte dette med at britene, med en sterk flåte under admiralene Hyde Parker og Nelson, angrep København den 2. april 1801.

Flåteranet i 1807

av Hans Petter Oset

Da britene høsten 1807 invaderte Danmark, bombarderte København, og så gjennomførte Flåteranet, var det dramatisk og forferdelig for danskene generelt, og for københavnerne spesielt. Men for store deler av Norge, skulle de syv årene med krig med Storbritannia som fulgte etter flåteranet, bli katastrofale. Mot den britiske flåten var kanonbåtene og kystfortene den viktigste beskyttelsen kyst-Norge hadde.

Kanonbåtkrigen 1807-1814

Krigen 1807-1814 har også blitt kalt ”Kanonbåtkrigen” – fordi det etter britenes ran av den store dansk-norske flåte, skulle bli de små og billige kanonbåtene som ble bærebjelken i vårt sjøforsvar. Men selv om de var små og billige, skulle de vise seg å være fartøy som kunne bite fra seg når det kom til kamp i innenskjærs farvann. Perioden ble også preget av hungersnød som følge av den britiske blokaden.  

Reglement for Roeflotillen

Reglement

For

Roeflotillen,

Fornemelig med Hensyn til dens militaire Operstioner i Forbindelse med Landarmeen.

 

Kiøbenhavn, den 15de November 1810