Tiden før 1800

Leidangen vårt tidligste militærvesen

Leidangen var vårt første nasjonale sjøforsvar og sannsynligvis også vår første nasjonale forsvarsordning, selv om kongene allerede hadde en hird til å beskytte seg og sin familie. 

Det knyttet usikkerhet til hvorledes det første leidangsforsvaret var organisert fordi vi har mangelfullt med kilder fra den tiden. Det eldste vi har er skrevet i Heimskringla (Gulatingsloven) og til Fagrskinna (Frostatingsloven) . Disse er skrevet ett par hundre år etter at ordningen ble etablert.

Dansk-norske marine

Tiden før 1814 preges for en stor del av unionen med Danmark og den felles dansk-norske marine. Tiden mellom Kalmar-unionen i 1397 og frem til 1814 er i mange sammenhenger karakterisert som "400-årsnatten".

Armfeldts karoliner

Under ledelse av general Armfeldt samlet i 1718 en karolinerarme seg i Åredalen i Sverige. Armen hadde ordre om å innta Trondheim på seks uker. Felttoget ble en katastrofal dødsmarsj der over 3000 mann frøs i hjel på fjellet mellom Tydal og Handöl.