Biblioteket

Biblioteket

Forsvarsmuseets bibliotek er et spesialbibliotek innen militærfag og forsvarshistorie fra 1600-tallet til dagens forsvar med hovedvekt på norske forhold. Sentrale emner i samlingen er:

  • Norsk forsvars- og militærhistorie
  • Forsvarets kulturhistorie, organisasjon og virksomhet
  • Militær teknikk og militære gjenstander

Søk i bibliotekkatalogen her