Forsvarets museer

Forsvarets museer
Forsvarets museer består av ett hovedmuseum, Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og flere museer rundt om i landet.

I tillegg til hovedmuseet finner du Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus, Luftforsvarsmuseet i Bodø, Rustkammeret i Trondheim, Bergenhus festningsmuseum i Bergen, Oscarsborgs museer og Marinemuseet i Horten.
Forsvarets museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum informasjon om og innsikt i Forsvarets historie. I tillegg til museene har vi ansvaret for utstillinger, utlånte gjenstander og museale gjenstander som fortsatt er i bruk, slik som museumsfartøyene Alta og Hitra.

Vårt mandat for å drive kulturvirksomheten i Forsvaret ligger i Stortingsmelding 33 ”Kultur og forsvare” fra våren 2009 og direktiv fra Forsvarssjefen. Forsvarets museer er en del av Forsvarets avdeling for kultur og tradisjonsbæring (FAKT), der også musikken og kommandantskapet tilhører.