• Akershus slott og besøkssenter
  Forsvarets museer fikk fra 1.august to nye avdelinger, Akershus slott og besøkssenteret under sine vinger. Det betyr......

 • Utlån av gjenstander
  Forsvarets museer strammer grepet for utlån av museale gjenstander. Ny kriterier og rutiner; ...

 • Kjøretøyavhending
  Det er mange forhold som påvirker driften av vårt museum. Militære bestemmelser og tilgjengelig magasineringsareal e......

Forsvarets museer består av flere museer og utstillinger, som  har som sin hovedoppgave å bevare-, dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norsk forsvarshistorie. 

Internt i Forsvaret tilhører vi Forsvarets Fellestjenester (FFT).

Forsvarets museer har vedtatt å bruke SPEKTRUM 4.0 – STANDARD FOR SAMLINGSFORVALTNING, utgitt av Kulturrådet, som basis for vår forvaltning.

Organisasjon

Forsvarets museer består av hovedadministrasjonen som er lokalisert til Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og med flere museer rundt om i landet. 

UTLÅN AV MUSEALE GJENSTANDER

Forsvarets museer strammer grepet for utlån av museale gjenstander. Ny kriterier og rutiner;

Akershus slott og besøkssenteret til oss!

Forsvarets museer fikk fra 1.august to nye avdelinger, Akershus slott og besøkssenteret under sine vinger. Det betyr at Forsvarets museer tilsammen har over 500 000 besøkende i året og styrker sin posisjon som en betydningsfull kulturinstitusjon.

Flyloggbøker 1940 - 1945

De fleste av museets flyloggbøker har tilhørt norske flygere, skyttere, speidere, radiooperatører og navigatører som befant seg i Little Norway eller i Storbritannia under krigen 1940 - 1945. Loggbøkene er førstehåndskilder til den enkeltes bidrag til Flyvåpnets innsats i 1940 - 1945.

Skytebok for gutter i by- og landsskolene

Jeg har interessert meg for Krag Jørgensen guttekarabin M1906 og prosessen fram til denne karabinen ble satt i produksjon. Det er interessant å følge de omkringliggende prosesser og stortingets behandling av St-prop 57 1907/08 sommeren 1907. Denne prosessen førte fram til innføringen av skoleskyting for gutter i alderen 12 til 15 år. Det hele er presentert i en artikkel i tidsskriftet Pro Patria nummer 2/2011.

Forsvarets museer

Forsvarets museer
Forsvarets museer består av hovedadministrasjonen som er lokalisert til Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og med flere museer rundt om i landet.
 • Luftforsvarsmuseet, Bodø,
 • Rustkammeret, Trondheim,
 • Bergenhus festningsmuseum, Bergen,
 • Oscarsborg festningsmuseum, Drøbak
 • Marinemuseet, Horten.
 • Flysamlingen, Gardemoen
 • Akershus festningsmuseum og Besøksenter
 • Norges hjemmefrontmuseum, Akershus festning
 • Forsvarsmuseet, Akershus festning

Forsvarets museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum informasjon om og innsikt i Forsvarets historie. I tillegg til museene har vi ansvaret for utstillinger, utlånte gjenstander og museale gjenstander som fortsatt er i bruk, slik som museumsfartøyene Alta og Hitra.

Vårt mandat for å drive kulturvirksomheten i Forsvaret ligger i Stortingsmelding 33 ”Kultur og forsvare” fra våren 2009 og direktiv fra Forsvarssjefen.