Motstandskampen

Motstandskampen i Bergensområdet 1940-45

Utstillingen tar for seg både det sivile og militære motstandsarbeidet. Den viser hvordan det ble organisert en sivil holdningskampanje mot Nasjonal Samlings forsøk på å nazifisere det norske samfunnet, og hvordan den militære motstanden utviklet seg fra mindre, isolerte grupper til en omfattende organisasjon med forbindelser til London. Den tyske okkupasjonsmakten satte inn store ressurser for å stoppe motstandsarbeidet, og mange bergensere ble utsatt for den groveste form for tortur, før de ble henrettet eller mistet livet i en konsentrasjonsleir.

Til tross for slike alvorlige tilbakeslag vokste motstandsarbeidet seg stadig sterkere frem mot frigjøringen. Historien om motstandsarbeidet presenteres ved hjelp av unike bilder, våpen, spionasjeutstyr, sabotasjemateriell, filmklipp, intervjuer og lignende. Etter å ha arbeidet i mange år for å få til en slik utstilling, er vi glade for endelig å kunne presentere den for publikum.