Bergenhus

Bergenhus Festningsmuseeum

Det har vært arbeidet med å opprette et museum viet motstandskampen under den annen verdenskrig (1940-45) fra kort tid etter krigens slutt. Mange gode initiativ hadde ikke ført frem. Men da omstillingene i Forsvaret for alvor skjøt fart fra 1996, tok kommandanten på Bergenhus initiativ til at magasinbygningen på Koengen kunne frigjøres til museumsformål. Etter påtrykk fra Bergen Forsvarsforening, bevilget Stortinget midler fra 1999, som sammen med innsamlede penger, utvirket at Magasinbygningen kunne ombygges. Den 9 april 2006 kunne museet endelig åpnes av Gunnar Sønsteby. Tre utstillinger var da på plass, siden har flere kommet til.

NY UTSTILLING: HUSET OG BOMBEN

4. oktober 1944 bombet allierte fly den tyske ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen. 1432 bomber ment for tyske militære mål gikk verst ut over sivilbefolkningen - den største sivile katastrofen i Norge under krigen. Følg bombeangrepet minutt for minutt hos oss.

Åpningstider

Alle dager kl 1100 – 1700 (unntatt mandag)
Festningsmuseet ligger på Kulturarena Koengen, Bergenhus Festning
Inngang bak Thon Hotell Bergen Brygge (tidligere Hotell Orion)