Internasjonale operasjoner

Innsatsen til over 100 000 norske soldater – i nærmere 100 operasjoner, i mer enn 40 land på fire kontinenter. Dét er rammen for Forsvarsmuseets nye utstilling: En spennende, og stadig mer sentral del av norsk forsvarshistorie. En historie som starter ved slutten av andre verdenskrig – og fortsatt skrives, blant annet i Afghanistan og Midtøsten.

Innsatsen i intops var lenge en perifer del av Forsvarets virksomhet. Etter den kalde krigens slutt er den blitt en integrert del av oppdraget. Med det har innsatsen også endret karakter – parallelt med den radikale omstillingen av Forsvaret fra midten av 1990-tallet. Historien om intops illustrerer også endringen fra det gamle invasjonsforsvaret til det nye innsatsforsvaret.

Utstillingen inviterer til å oppleve historien – og høre historier – fra åtte geografiske områder. Disse viser samtidig den historiske utviklingen, fra Tyskland og Korea rett etter andre verdenskrig, til Afghanistan og Libya i vår tid. Mellom disse tidsmessige ytterpunktene ligger en omfattende og sammensatt innsats ikke minst i Midtøsten og på Balkan, samt i Afrika og Gulfen.

Utstillingen formidler en parallell historie: Den viser sider ved utviklingen av det norske forsvaret fra andre verdenskrig, gjennom den kalde krigen, opp til vår tid. Utviklingen speiles gjennom intops-deltakelsen; i soldatenes utrustning, i operasjonenes kompleksitet og krav. Våpnene soldatene bærer, hvorav en del er utstilt, og andre deler av utrustningen er ett eksempel på denne utviklingen. Dette er samtidig historien om oppbyggingen av et massivt invasjonsforsvar innrettet mot en mulig invasjon – hjemme, til et lite innsatsforsvar beregnet på rask innsetting i krisehåndtering – hjemme og ute.

Mens hoveddelen av utstillingen finnes inn i Forsvarsmuseets bygninger, er en egen seksjon – i fem containere ute på museumsplassen – spesielt viet innsatsen i ISAF-styrken i Afghanistan.

Les mer her