Gunnar Sønsteby

Det er med stor sorg Norges Hjemmefrontmuseum har mottatt meldingen om Gunnars Sønstebys bortgang. Han var en viktig støttespiller og venn av museet og vil bli dypt savnet. Filmene det linkes til på denne siden ble produsert av Forsvaret og Norges Hjemmefrontmuseum i 1994, og gir et spennende innblikk i krigsårene til "Nr. 24".

Filmen "Rapport fra nr. 24" er delt i tre deler.I forbindelse med Sønstebys død ble disse delene gjort tilgjengelig på vgtv.no. Det er til disse sidene vi linker til her. Filmen kan også kjøpes i sin helhet som DVD ved Norges Hjemmefrontmuseum. Kontakt oss i så fall på skauge.nhm@gmail.com eller på 23 09 31 38.

Den første delen av filmen omhandler tyskernes angrep på Norge og de dramatiske dagene om fulgte.

Den andre delen av filmen omhandler Sønstebys motstandskamp fra 1943.

Den tredje delen av filmen omhandler tiden fra høsten 1944 og frem til frigjøringen.

Vi anbefaler også filmen Forsvaret har laget til minne om Gunnar Sønsteby. Denne kan sees på Forsvarets nettsider