Aktuelt

Marinens glemte jernbane

Historien knyttet til bruken av bygningene på øyene Østøya og Mellomøya utenfor Horten blir denne vinteren dokumentert og bevart for ettertiden. Blant de spennende historien som beskrives i prosjektet er den omfattende jernbanen som var på øyene.

Flott 200-års markering for Lyngørslaget

6.juli 2012 ble 200 årsdagen for slaget i Lyngør og ett av de største sjøslagene i norsk farvann markert. Generalinspektøren for Sjøforsvaret la ned krans på graven til de falne og Marinemuseets sjef holdt minnetalen. Markeringen ble en verdig og flott markering av ett av de største sjøslagene i norsk farvann.

Kunnskapsløftet

Det er et nasjonalt ansvar å ta vare på historien – å gi den rom til å leve.

Let-og-finn i museet i hele sommer!

Forsvarsmuseet ønsker hele familien velkommen til morsomme dager på museet. Inne i utstillingene våre gjelder det å finne de spesielle sommertingene vi har gjemt der, og svare på noen spørsmål om ting i utstillingen. Dette er en spennende og morsom måte å besøke museet på. Etterpå får alle en liten premie!

Løypen vil være åpen i hele sommerferien, og alt er gratis. 

Høstferieløype for familien

I hele høstferien kan familien gå en egen løype gjennom museet for å svare på mange spennende spørsmål. På den måten får dere sette alle våre interessante gjenstander og lære mye om historien.

Det er premier til alle.

Velkommen til en hyggelig famliedag på Forsvarsmuseet

Internasjonale operasjoner

Innsatsen til over 100 000 norske soldater – i nærmere 100 operasjoner, i mer enn 40 land på fire kontinenter. Dét er rammen for Forsvarsmuseets nye utstilling: En spennende, og stadig mer sentral del av norsk forsvarshistorie. En historie som starter ved slutten av andre verdenskrig – og fortsatt skrives, blant annet i Afghanistan og Midtøsten.

Gunnar Sønsteby

Det er med stor sorg Norges Hjemmefrontmuseum har mottatt meldingen om Gunnars Sønstebys bortgang. Han var en viktig støttespiller og venn av museet og vil bli dypt savnet. Filmene det linkes til på denne siden ble produsert av Forsvaret og Norges Hjemmefrontmuseum i 1994, og gir et spennende innblikk i krigsårene til "Nr. 24".

Forsvarets museer

Forsvarets museer består av ett hovedmuseum, Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo, og flere mindre museer rundt om i landet.

Ny utstilling - Marinens flyvevåpen 1912-1944

Foranledningen for opprettelsen av Marinens flyvevåpen var undervannsbåtoffiserene fra Kobben som på en dristig og spennende måte tok initiativet. Da premierløytnant Hans Fleicher Dons tok av fra Gannestadjordet utenfor Horten 1. juni 1912 ble dette samtidig starten på en spennende del av norsk luftfartshistorie.

Dristige flypionerer skal feires 100 år etter

19.april 1912 satt offiserene fra undervannsbåten Kobben å leste avisen, de ble provosert av en svenske. Allerede 1.juni tok flyet START av fra et jorde på Borre, utenfor Horten. løytnant Dons ble den første nordmann i ett norsk fly som fløy i Norge, med den turen starter norsk luftfartshistorie.

Marinemuseet åpner 1.juni neste år sin nye permanente utstilling om den dramatiske starten og marinens flyvevåpens historie. På hundreårsdagen, blir også jubileet markert med en storslått markering på den gamle marinebasen på Karljohansvern. Dette blir innledningen på feiringen av 100 år med norsk luftmakt.