Aktuelt

Flyloggbøker 1940 - 1945

Museet har en stor samling av flyloggbøker etter norske flygere, skyttere, speidere, radiooperatører og navigatører som befant seg i Little Norway eller i Storbritannia under krigen 1940 - 1945. En mindre del av samlingen består av loggbøker etter Luftforsvarets omkomne fra etterkrigstiden og frem til ca. 1990. Noen ganske få stammer fra mellomkrigstiden. 

Tiden før 1814 løftes frem i ny utstilling

Den moderniserte og nye utstillingen i museets gamle avdeling tar for seg opptakten til 1814 og forteller historien om den dansk-norske flåten fra kampen på Københavs red via flåteran og kanonbåtkrigen frem mot 1814. Mye av denne historien skulle bli avgjørende for vårt lands skjebne i forsøket på å etablere Norge som et selvstandig kongerike.

Boken om håndvåpen brukt i det norske forsvaret begynner å ta form.

Sammarbeidet mellom Forsvarsmuseet og Norsk våpenhistorisk selskap hr forandret karakter de siste årene, men det blomstrer og pågår fortsatt for fullt. Nå er det arbeidet med å skape en god oversikt over de våpen det norske forsvaret har benyttet fra 1890 til 2012. Nå er det våpenfotografering som står på agendaen.

Direktøren om 2010

Direktøren om Forsvarets museer i 2010 og om veien videre.

Ingen fred uten frihet

Forsvarets museer skal bidra til kunnskap om, og forståelse for, hvorfor frihet er en grunnleggende forutsetning for fred og demokratisk utvikling i ethvert samfunn.

Trente til verdenspremiere

Det Norske Teatret i Oslo er det første teater i verden som har fått rettighetene til å dramatisere den kjente ubåt-romanen Das Boot for scenen. Skuespillerne trente ombord i ubåten på Marinemuseet i Horten.

Skytebok for gutter i by- og landsskolene

Jeg har interessert meg for Krag Jørgensen guttekarabin M1906 og prosessen fram til denne karabinen ble satt i produksjon. Det er interessant å følge de omkringliggende prosesser og stortingets behandling av St-prop 57 1907/08 sommeren 1907. Denne prosessen førte fram til innføringen av skoleskyting for gutter i alderen 12 til 15 år. Det hele er presentert i en artikkel i tidsskriftet Pro Patria nummer 2/2011.

Pris til Fieldfarehytta

Hytta som medlemmer av Kompani Linge hadde som base i Tafjordfjellene hedres nå med tildelingen av Claus Helbergs minnepris. Prisen ble mottatt av Joachim Rønneberg på Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus festning 1. desember.

President Medvedev åpnet utstilling

Den russiske presidenten åpnet utstillingen "Sovjetiske krigsfanger i Norge". Utstillingen forteller gripende historier om de hundre tusen sovjetiske borgerne som ble sendt som straffanger hit under andre verdenskrig.

Minnesmerker fra hele landet på ett sted

Over hele Norge er det reist en rekke minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser og forsvarsrelatert aktivitet opp gjennom historien. De minner oss om mot og motstand og symboliserer grunnleggende verdier i Forsvaret. Et minnesmerke kan være alt fra en liten plakett på en vegg til et ruvende monument i midten av en by.

Nå er disse minnemerkene registrert og samlet i en database som vi vil gjøre tilgjenglig for alle.